Skip to main content
Loading Gallery...
Alison Potapow, Brianna Xynidis, Alicia Axelius, Alexis Acree and Abigail White, Sarasota Ballet School

PHOTO GALLERY: Sarasota Ballet School summer intensive

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Alison Potapow, Brianna Xynidis, Alicia Axelius, Alexis Acree and Abigail White, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Laura Alonso works with students of Sarasota Ballet School summer intensive (courtesy photo)

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Laura Alonso works with students of Sarasota Ballet School summer intensive (courtesy photo)

The most advanced students of the summer intensive prepare for their performance with Pavel Fomin.

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

The most advanced students of the summer intensive prepare for their performance with Pavel Fomin.

Buy this Photo
Dex Honea, Laura Alonso, Isabel and Javier Dubrocq (courtesy photo)

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Dex Honea, Laura Alonso, Isabel and Javier Dubrocq (courtesy photo)

The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Buy this Photo
Juanita Arrendondo, Caitlin Gish and Andrea Allmon, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Juanita Arrendondo, Caitlin Gish and Andrea Allmon, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Juanita Arrendondo, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Juanita Arrendondo, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Audra Cockrell, Toni Renee Taylor, Sierra Cummings , Haruka Sakai and Dalia Bechard, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Audra Cockrell, Toni Renee Taylor, Sierra Cummings , Haruka Sakai and Dalia Bechard, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
All of the summer intensive students with their teachers and Laura Alonso

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

All of the summer intensive students with their teachers and Laura Alonso

Chellesy Foster, Maria Pena Valera and Thais Sampaio, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Chellesy Foster, Maria Pena Valera and Thais Sampaio, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Laura Makemson, Kate Webb, Alexandra Lammon and Rachel DeHart, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Laura Makemson, Kate Webb, Alexandra Lammon and Rachel DeHart, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Laura Alonso works with students of Sarasota Ballet School summer intensive (courtesy photo)

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Laura Alonso works with students of Sarasota Ballet School summer intensive (courtesy photo)

Abigail White, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Abigail White, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
Brianna Xynidis, Sarasota Ballet School

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

Brianna Xynidis, Sarasota Ballet School

Buy this Photo
The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Buy this Photo
The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Tuesday, Aug. 5, 2014 |

The youngest Sarasota Ballet School summer intensive dancers prepare for their performance

Buy this Photo

Related Stories

Advertisement